HOMEOPATİ
"Yaşamın Gücü"

DÜNYA
200 YIL ÖNCE
BU GÜCÜ KEŞFETTİ.

BURSA’DA HOMEOPATİ KURSU

Homeopati Derneği olarak bu yıl ilk defa değerli meslektaşlarımızın da katkısıyla 2015 Yılı başında Bursa’da Homeopati Kursu açıyoruz.

III. ULUSLARARASI HOMEOPATİ KONFERANSI

Bu yıl III. Uluslararası Homeopati Konferansı, Homeopati Derneği sponsorluğunda İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı işbirliği ile 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenleniyor.

İVEK Kongresine katıldık.

İVEK’in düzenlediği Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi ve Öğrenci Çalıştay’ında Dr. Gülder Özkan Derneğimiz adına bir sunum yaptı.

BURSA’DA  HOMEOPATİ KURSU2015 YILI BAŞINDA AÇILIYOR!

Homeopati Derneği olarak İstanbul’da 8. Döneme devam ederken bu yıl ilk defa olarak değerli meslektaşlarımızın da katkısıyla Bursa’da Homeopati Eğitim Semineri açıyoruz. Bu ilk ders (Homeopatiye Giriş Semineri) 10-11 Ocak’ta Bursa Şubemizce belirlenecek olan yerde yapılacaktır.

Bursa’da yeni başlamak isteyenlerin  25 Aralık tarihine kadar Homeopati Derneği Bursa Şubesine e-mail ya da telefonla başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Aylık seminer ücreti  400 TL’dir. Sertifikaya hak kazanmak açısından %80 devamlılık aranmaktadır. Tarafımızca kursa devam olarak verilen sertifikaların, ilgili yasadaki düzenlemeler sonuçlandığında tıp doktorları, diş tabipleri ve eczacılar için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması beklenmektedir.

Homeopati eğitimi, belli bir tıbbi bilgi içeriği gerektiren uzmanlık alanlarından günlük sorunlarda aile içerisinde kullanılabilecek uygulamalara kadar çeşitli alanları kapsamaktadır. Avrupa’da bir çok hastanede “tamamlayıcı tıp” adı altında homeopatlar çalışmakta ve geleneksel modern tıbbın çaresiz kaldığı ya da hastalık kabul etmediği bir çok alanda hizmet vermektedirler. Birçok uzman homeopatiyi “geleceğin tıbbı” olarak nitelemektedir, çünkü homeopati yüzyıllardır kabul gören tıbbi prensiplerden, her an yeni geliştirilen tedavi karışımlarına kadar bir çok yöntemi içermektedir.

İstanbul’da 2008 yılı başından beri yabancı hocaların da desteği ile devam etmekte olan kurslarımız, ECH (European Committee for Homeopathy) standartlarına  ve Sağlık Bakanlığı Tamamlayıcı Geleneksel Tıp Daire Başkanlığının onaylama çalışmalarını yürüttüğü programa uygun olup, 400 saatlik teorik derse devam ve 100 saatlik süpervizyon sertifikası vermek üzere planlanmıştır.

Dersler hafta sonu saat 10.00-18.00 arasındadır. Yabancı hocaların verdiği derslerde Türkçe ardışık çeviri yapılacaktır.

iletişim bilgileri:

Homeopati Derneği

Tel: 0212 244 92 04

0535 082 4409

e-mail: bilgi@homeopatidernegi.org

 

Bursa Şubesi

Tel: 0224 232 1185

0545 232 1185

III. ULUSLARARASI HOMEOPATİ KONFERANSI

KRONİK HASTALIKLARDA HOMEOPATİNİN BAŞARISI – TEDAVİSİ ZOR HASTALIKLARDA PROGNOZ

11-12 NİSAN 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

Bu yıl III. Uluslararası Homeopati Konferansı, Homeopati Derneği sponsorluğunda İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı  işbirliği ile 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenleniyor. 27 Ekim’de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile ülkemizde çağdaş tıp hizmeti konusunda daha anlamlı bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Alternatif tıbbın yaygınlaşması konusunda daha atılacak çok adım olduğunun da farkındayız. Önümüzdeki yıllarda pratik uygulamalarıyla karşılaşacağımız Homeopati alanında hekim ve eczacılarımızı daha fazla bilgi sahibi yapmak öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla 10 Nisan’da henüz homeopati eğitimi almamış olan katılımcılar için bir ön-konferans düzenliyoruz.

 

Üçüncü konfransımızın konusu olarak “Kronik hastalıklarda Homeopatinin Başarısı- Tedavisi zor hastalıklarda Prognoz” konusunu seçmemizin amacı, yalnızca akut hastalıklarda ve sınırlı endikasyonlarda değil, insan varlığını derinden etkileyen, modern/konvansiyonel tıbbın endikasyona yönelik yaklaşımının etkisiz kaldığı hastalıklarda da Homeopati’nin farklı bir şekilde nasıl çözüm üretebildiğini göstermektir. Homeopati gibi binlerce yıllık bilgeliği bünyesinde barındıran alternatif tedavi yöntemlerinin doktorlar ve eczacılar tarafından bilimsel bir zeminde sunulmasının önünün açıldığı bu yeni çağda, ülkemizde bu tedavi yonteminin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu konferansımızda daha öncekilerden farklı olarak Türkiye’de homeopati konusunda çalışanlar arasında da  bilgi ve deneyim paylaşımı yapmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden bu konferansımızda, yurtdışından gelen önemli uzman konuşmacıların yanı sıra bir yarım  günü Türkiye’de çalışan homeopatların karşılaştıkları ilginç vakaların paylaşılmasına ayırdık. Homeopati ile tedavi ettikleri vakalarını sunmak isteyenler 1 Şubat 2015 tarihine kadar konferans Sekretaryası ya da bilgi@homeopatidernegi.org adresine yazılı dökümanlarıyla başvurabilirler.

Tüm sağlık profesyonellerinde farkındalık yaratmayı amaçladığımız III.Uluslararası Homeopati Konferansına katılımınızı bekliyoruz.

İstanbul Üniversitesi                                                                Homeopati Derneği

Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı                              Yönetim Kurulu Başkanı

Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı                              Uzm. Dr. Günnur Başar

Prof. Dr. Afife Mat

 

28-30 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi ve Öğrenci Çalıştay’ının ilk günü düzenlenen Homeopati oturumunda Uzman Dr. Gülder Özkan derneğimiz adına bir sunum yaptı.

Homeopati
Homeopati, dünyada 200 yılı aşkın zamandır kullanılan doğal, bütüncül ve yan etkisiz bir tedavi yöntemidir.
Günümüzde Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika’da oldukça yaygın şekilde uygulanan Homeopati, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından da tanınmaktadır.

Birçok ülkede özel sağlık sigortaları homeopatik tedaviyi kapsamları içine almıştır.

Dünyada hekimlerin yanı sıra, gerekli tıbbi bilgilerle donatılmış doğal tedavi uzmanları da homeopat olabilmektedir.

Homeopati ile fiziksel, duygusal ve ruhsal her tür hastalığı tedavi etmek mümkündür. Üstelik bu ömür boyu ilaç kullanarak değil çoğu zaman tek bir ilaç ve tek bir doz ile sağlanabilmektedir.

Astım, allerjiler, egzema, sedef, romatoid artrit, kolit, migren, depresyon, anksiyete bunlardan sadece bazılarıdır.

Yaşlılar , hamileler ve bebeklerde homeopatik ilaçlar güvenle kullanılabilir.
Homeopatik ilaçlar birçok ülkede güvenli laboratuarlarda üretilmekte ve eczanelerde satılmaktadır. Homeopatik ilaçlar, hayvan dokuları, bitki özleri, mineraller, metaller gibi tamamen doğada bulunan maddelerden belirli oranlarda seyreltilerek elde edilmektedir.

Misyonumuz
Homeopati Derneği Türkiye’de homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak, homeopati uzmanı yetiştirmek, homeopati alanında tedavi hizmeti vermek ve araştırmalar yapmak amacı ile Eylül 2008′de kurulmuştur.

Homeopati Derneği, ECH’nın (European Commitee for Homeopathy) standartları doğrultusunda kurslar düzenlemektedir.

Kimler Üye Olabilir
Yurtdışında klasik homeopati eğitimi görerek sertifika almış olan ya da Türkiye’de Homeopati Derneği’nin kurslarına öğrenci olarak katılan ya da bu kursları tamamlayarak sertifika alan kişiler derneğe üye olabilirler.

Yönetim Kurulu
16 Nisan 2013′de yapılan 3. Olağan Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir :

Uzm. Dr.Günnur Ş. Başar (Başkan)
Ferhat Güner (Başkan Yardımcısı)
Gülin Arıcan (Sayman)

Burcu Budak Albayrak (Üye)
Uzm. Dr. Öznur Aksakal (Üye)